Пройти тест по биологии

Ви можете безкоштовно пройти онлайн тестування згідно вимог ЗНО 2016 з наступних навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, географія, біологія, хімія, фізика. БіологіяСклад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2016, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Вступ. Методи біологічних досліджень 1 Молекулярний рівень організації життя 4 Клітиннй рівень організації життя 9 Організмовий рівень організації життя 35 Надорганізмові рівні життя 9 Історичний розвиток органічного світу 2 Загальна кількість завдань 60 завдань Тривалість тестування 120 хвилин 120 хвилин ГеографіяСклад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2016, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки пройти тест по биологии варіант тренувального тесту, наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Загальна географія 10 Географія материків і океанів 10 Географія України 24 Економічна і соціальна географія світу 14 Загальна кількість завдань 58 завдань Тривалість тестування 150 хвилин Кількість зразків завдань 353 150 хвилин 150 хвилин Історія УкраїниСклад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2016, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки пройти тест по биологии варіант тренувального тесту, наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Від найдавніших часів — перша половина ХVI ст. Стародавня історія України Виникнення та розквіт Київської Русі Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава Пройти тест по биологии устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ — ХІV ст. Українські землі в другій половині ХVІ ст. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Українські землі в 60 — 80-ті рр. Українські землі наприкінці ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині XIV — першій половині XVI ст. Українські землі в другій половині XVIII ст. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ пройти тест по биологии. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Західноукраїнські землі у складі Австрійської Австро-Угорської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України в другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна в Першій світовій війні Українська революція Україна в боротьбі за збереження державної незалежності 1918 — 1920 рр. Українська CРР в умовах нової економічної політики 1921 — 1928 рр. Радянська модернізація України 1929 — 1938 рр. Західноукраїнські землі 1921 — 1938 пройти тест по биологии. Україна під час Другої світової війни 1939 — 1945 рр. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 — початку 1950-х рр. Україна в умовах десталінізації 1953 — пройти тест по биологии рр. Україна в період загострення кризи радянської системи середина 1960 — початок 1980-х рр. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України Україна в умовах незалежності 15 Загальна кількість завдань 60 завдань Тривалість тестування 150 хвилин Кількість зразків завдань 358 150 хвилин 150 хвилин МатематикаСклад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2016, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Алгебра і початки аналізу Числа і вирази 8 Алгебра і початки аналізу Рівняння і нерівності 6 Алгебра і початки аналізу Функції 6 Алгебра і початки аналізу Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики 3 Геометрія Планіметрія 6 Геометрія Стереометрія 7 Загальна кількість завдань 36 завдань Тривалість тестування 150 хвилин Кількість зразків завдань 219 пройти тест по биологии хвилин 150 хвилин Українська мова і літератураСклад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2016, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Фонетика. ХХ століть 10 Література ХХ століття 10 Сучасний літературний процес 1 Творчість українських письменників-емігрантів 1 Загальна кількість завдань 60 завдань Тривалість тестування 180 хвилин Кількість зразків завдань 351 180 хвилин 180 хвилин ФізикаСклад тематичних блоків предмету тестування згідно вимог програми ЗНО 2016, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування та кількість зразків завдань ЗНО, з яких методом випадкової вибірки формується варіант тренувального тесту, наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Механіка 8 Молекулярна фізика та термодинаміка 7 Електродинаміка 10 Коливання і хвилі. Оптика 8 Квантова фізика. Елементи теорії відносності 4 Загальна кількість завдань 37 завдань Пройти тест по биологии тестування 180 хвилин Кількість зразків завдань 216 180 хвилин 180 хвилин ХіміяПрограма ЗНО 2016 охоплює розділи: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, обчислення в хімії. Склад тематичних блоків предмету тестування, кількість тестових завдань предмету, тривалість тестування наведено в таблиці. Тематичні блоки Кількість завдань Хімічний елемент 14 Речовина 15 Хімічна реакція 15 Застосування знань про речовини та хімічні реакції 16 Загальна кількість завдань 60 завдань Тривалість тестування 150 хвилин 150 хвилин Did пройти тест по биологии know that your Internet Explorer 6 IE6 is out of date? This template is compatible with IE6, however your experience will be enhanced with a newer browser. To пройти тест по биологии the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below.COPYRIGHT © 2010-2016 marvel-comics.ru